Startsidan / Årsmöte

Årsmöte

Vid varje årsmöte utfärdas ett protokoll från mötet för Föreningen Städbranschen Sverige.

Vid Årsmötet tillhandahålles medlemmar adekvata handlingar för detsamma, såsom Föreningen Städbranschen Sveriges ekonomiska resultat- och balans, årsberättelse, eventuella motioner och valberedningens förslag. Våra stadgar och kallelsen inför varje årsmöte beskriver hur alla dessa processer går till på rätt sätt för dig som medlem.

Årsmöte 18 maj 2022

Plats: Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm.

Årsmöte 19 maj 2021

Plats: Örebro Universitet Forum-huset hörsal F samt via Zoom

Årsmöte 26 augusti 2020

Plats: Örebro Universitet, Prismahuset