Startsidan / Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Föreningen Städbranschen Sverige består av ordförande och kassör, sju ledamöter och sju suppleanter.

Varje år vid föreningens årsmöte väljs styrelsens ledamöter och suppleanter för ett nytt verksamhetsår. Ordförande och kassör sitter två år och skiftas aldrig samma år. Vid ett årsmöte väljs även interna revisorer och valberedning.

Under verksamhetsåret fördelas arbetet inom styrelsen på olika fokusområden och aktiviteter, alla hjälps åt och vi har högt i tak för att varken liten eller stor fråga skall komma i skymundan. Städbranschen är vårt gemensamma fokus, vi kämpar varje dag för ett rent och hållbart Sverige!

Verksamheten har två personer som är konsulterade, en kanslifunktion för dig som medlem, vi vill vara på tårna och hjälpa till och serva er på bästa sätt. Vi har också en kommunikationsansvarig som sköter om våra nyhetsbrev varje vecka men också hemsida och våra sociala medier.

Vill du kontakta någon av oss är du alltid välkommen med att skicka ett mejl, ange gärna ärendet tydligt så vi vet vem som bäst hanterar dina frågor, synpunkter eller förslag.

Vill du mejla till oss alla använd – info@stadbranschensverige.se men ange fortfarande ditt ärende!

matthias_8B8426
ORDFÖRANDE

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm driver eget bolag, Clinnoc AB, med tjänster, unika produkter och lösningar för den professionella städbranschen. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stort intresse för utveckling, kombinerat med en stark vilja.

– Jag vill genom mitt engagemang inom Städbranschen Sverige göra ett avtryck för utvecklingen och synen på vår bransch. I fokus står att ta fram ett upphandlingsunderlag för Städ, för de kunder som vill göra en seriös upphandling, med ett kvalitativt resultat som även ger branschens medarbetare en utvecklande vardag. Genom detta och utveckling av IFM (Integrating Facility Management) tjänster kommer stoltheten för branschen att öka, säger Matthias.

matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

Christina_R_8B8466-e1525969723844
LEDAMOT Vice ordförande

Christina Rösand

Fokusområde: Litteratur/Utbildning.

Christina började i städbranschen för drygt 20 år sedan, med allt ifrån butiks-, kontors- och sjukhusstädning. Hon blev arbetsledare på Karolinska Sjukhuset, där blev hon medveten om det komplexa i städbranschen och vikten av att ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Idag arbetar hon Compass Group.

– Jag vill bidra med stort engagemang och att få folk i branschen känna att de har rätt förutsättningar, med rätt introduktion och bra utbildningar för att göra ett bra jobb, säger Christina.
– Jag vill ändra på uttryck som ”ta ett städjobb tills du hittar ett riktigt jobb”. Det här ÄR ett riktigt jobb, både roligt och med framtidspotential.
– I framtiden har vi stora utmaningar med att få rätt betalt för det vi gör. Alla kan inte städa. Det krävs både kunskap och servicetänk. Oftast hamnar personalen i kläm med för lite tid, för kort introduktion etc. Det är något vi ständigt måste arbeta med, att hitta effektiva lösningar trots svåra förutsättningar, att personalen ska må bra och få kunskap för att utföra ett professionellt arbete, anser Christina.

christina.rosand@stadbranschensverige.se

Astor_22
EKONOMI

Astor Pettersson

Astor Pettersson har med över 30 år i branschen jobbat på bland annat Samhall, ISS, Inspira och där med de flesta aspekter på städ – drift, sälj, kalkyl, material, metoder, produktutveckling, planering, projektledning med mera.

Astor har vana att ansvara för stora städkontrakt i ansvarsfyllda roller till exempel på Arlanda/Swedavia. Astor har också varit både kvalitéts- och miljöchef.

Rollen som kassör har han också erfaren­het av från flera andra sammanhang.

Sina förväntningar på den nya organisationen uttrycker han så här:
− Jag är helt övertygad om att Städbranschen Sverige kommer att bli en stark aktör på marknaden i många, många år framöver, säger Astor.

astor.pettersson@stadbranschensverige.se

c_holmefalk-450x549
LEDAMOT

Christina Holmefalk

Enhetschef för Rengörare Näslund Hemma.

Fokusområde: Mötesplatser

Christina har arbetat i branschen sedan 1983, inom städgrossistbranschen och städbolag. Hon har varit marknadschef och utbildare på Borago AB. Mellan 2002 och till och 2010, var Christina ordförande för Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF.

Hon leder även företaget Christina Holmefalk Städutbildningar AB, som arbetar med städutbildningar och konsultverksamhet.

Idag är Christina aktiv styrelsemedlem i Städbranschen Sverige och har ansvar för mötesplatser. Hon sitter även i styrelsen för Hushållsnära Tjänster hos Almega.

christina.holmefalk@stadbranschensverige.se

Sandra_Klackenborn
LEDAMOT

Sandra Klackenborn

Fokusområde: Miljö och hållbarhet
Sandra arbetar idag som Miljöchef. Hon har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor på Telia sedan 2014.

Innan dess har Sandra en tidigare karriär inom städbranschen bakom sig där hon arbetade som arbetsledare och regionchef mm.

– Jag tror att mina erfarenheter är bra lämpade för att jag ska kunna förstå den utmaningen som finns inom miljöområdet för organisationer i städbranschen. Jag hoppas på möjligheten att kunna stötta medlemsföretagen i deras arbete, och kanske hjälpa till att tolka en del av de krav som ställs på dagens företag när det gäller rapportering och uppföljning inom miljöområdet.

sandra.klackenborn@stadbranschensverige.se

laura_soniasdotter_4738-450x548
LEDAMOT

Laura Soniasdotter

Fokusområde: Jämställdhet och integration

Laura besitter över 25 års branscherfarenhet där kompetensen ligger på allt mellan lokalvårdare, kvalitetssamordnare och regionchef.

– De senaste åren har jag valt att specialisera mig inom lokalvård mot vårdlokaler, berättar Laura.

– Vi har ett gemensamt ansvar för integration och jämställhet. Att från strategisk plan gå till medveten handling hos våra anställda engagerar hela företagandet. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till dessa viktiga ämnen.

– Att lokalvårdarens yrke är ett av de viktigaste i ett samhälle är en självklarhet men, vi behöver hjälpas åt att belysa det och därmed boosta statusen för yrkeskategorin.

– Det är då jag trivs bäst… när vi åstadkommer uppsatta mål, tillsammans, säger Laura.

laura.soniasdotter@stadbranschensverige.se

marten_w_20
LEDAMOT

Mårten Widborg

Fokusområde: Rådet för golv- och ytskikt

Mårten har varit branschorganiserad sedan 2005, i Svenska Golvrådet, SRTF och sedan 2013 i Städbranschen Sverige. Har tidigare varit ordförande, suppleant och numer en passionerad ny ledamot i styrelsen. Mårtens specialområden är städ-, golv- och entréteknik. Har under alla år i föreningen verkat för att göra branschen bättre, och framförallt uppnå den respekt den förtjänar, vilket är ett ständigt pågående arbete! Han har sedan 80-talet arbetat i många olika roller och verksamheter, Mårten fortsätter som fristående konsult inom sina specialområden.

– Mitt hjärta brinner för ett rent och hållbart Sverige, och jag gläds åt att ansvara för vårt nya fokusområde ”Rådet för golv- och ytskikt”!

marten.widborg@stadbranschensverige.se

ac_lundqvist
LEDAMOT

Ann-Christine Lundqvist

Fokusområde: Medlemsnytta

Utsedd till projektledare i region norr. Ann-Christine är egen företagare på Nylands städ i Kramfors AB, Nylands städ i Sundsvall AB samt Specialproffsen i Norrland AB.
Företagen har tillsammans cirka 25 anställda och arbetar med allt inom rengöring, från enkla till avancerade tjänster.

ann-christine.lundqvist@stadbranschensverige.se

gesa2_8B8434
LEDAMOT

Gesa Markusson

Fokusområde: Vit bransch

Hon kan genom sina nätverk och föreningserfarenhet, medverka till att lyfta Städbranschen Sverige till nästa nivå.

Hon är bosatt i Stockholmsområdet och började arbeta i städbranschen 1970. Hon har varit anställd på små och stora städföretag och även med städning i egen regi, idag är hon pensionär. Gesa har arbetat med vanlig daglig städning, inom storstädning, med golvvård och som arbetsledare. Från från 1993 till pensioneringen 2014 var hon ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Under sina år som ombudsman arbetade hon speciellt med ekonomisk brottslighet inom branschen, en fråga som hon vill fortsätta att engagera sig i.

– Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter, gällande dels rena yrkesfrågor i städbranschen, dels mina erfarenheter av ekonomisk brottslighet och oegentligheter i branschen kan komma till nytta.

– Vit bransch och att öka statusen på städyrket, är de frågor som känns extra viktiga för mig, säger Gesa.

gesa.markusson@stadbranschensverige.se

Jenny_Svensson_DSC02442
SUPPLEANT

Jenny Svensson

Efter många år inom fordonsindustrin och ett par år hos en grossist i Göteborgsregionen, började Jenny Svenssons resa i städbranschen inom Västra Götalandsregionen 2012. Den röda tråden genom Jennys tidigare anställningar, har varit att agera som länk mellan leverantörer och slutkund.
– Jag delar gärna med mig av min erfarenhet av lokalvårdsupphandling, framför allt kopplat till lyckad uppföljning. Jag ser fram emot att tillsamman med styrelsen bidra till utveckling i branschen, hälsar Jenny.

jenny.svensson@stadbranschensverige.se

Christina_Lofman-1600
SUPPLEANT

Christina Löfman

Christina Löfman, hållbarhetsspecialist med gedigen erfarenhet av miljö- och arbetsmiljöarbete inom livsmedels, tillverknings och kemiindustri samt tjänsteverksamhet däribland städ, tvätt och facility management.

Jag drivs av att utveckla och göra skillnad för en hållbar samhällsutveckling som värnar miljö och människor.

Genom systematik, god ledning och styrning och att väva in hållbarhetsarbetet i ordinarie processer och genom goda samarbeten längs hela värdekedjan skapar vi utveckling mot en mer cirkulär städbransch med schyssta arbetsvillkor där människor trivs, är stolta och överträffar kundernas förväntningar.

christina.lofman@stadbranschensverige.se

Carina_01572-450x497
KANSLIANSVARIG / SUPPLEANT

Carina Boman Helgesson

– Jag har arbetat i städbranschen i över 20 år. Jag är sedan 2001 städchef på Örebro universitet. Har suttit i Städbranschen Sveriges styrelse i flera år, där jag bl.a ingått i expertpanelen, skrivit krönikor, artiklar, böcker, arbetat som projektledare mm.

– Jag föreläser, upplyser och utbildar. Jag vill att städbranschen skall få den status den förtjänar, och vill ta bort de förutfattade meningar som finns om yrket i samhället. Bilden av städyrket har förändrats över tid, men tyvärr finns den gamla bilden kvar hos gemene man, den bilden vill jag förändra.

–Jag brukar kalla mig själv för en målmedveten innovatör, ständigt på gång med nya projekt och idéer för städbranschen.

–Jag har en bred utbildning med en filosofie kandidatexamen i inom beteendevetenskap från Örebro universitet i grunden, FM utbildning på Karlstad universitet, SRY handledare, och flertalet utbildningar inom ledarskap.

carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se

Eleonor_sundberg
SUPPLEANT

Eleonor Sundberg

Eleonor har för olika städbolags räkning arbetat operativt som lokalvårdare och områdeschef samt strategiskt som affärs- och regionchef.
Städbranschen Sveriges medlemmar, som Inspira (idag Coor Service Management) och Samhall har haft Eleonor som uppskattad medarbetare. 
Idag arbetar Eleonor som serviceförvaltare på Region Uppsala.
Hela 27 års arbetslivserfarenhet inom städbranschen är ett ovärderligt bidrag, som styrelsen och våra medlemmar får med Eleonors engagemang.

eleonor.sundberg@stadbranschensverige.se

Lars-Sundstrom-1600
SUPPLEANT

Lars Sundström

Lars har över 8 års erfarenhet inom städbranschen. Har tidigare jobbat på Johans AB och Nilfisk. Arbetar sedan 2005på Forbo Flooring, med golvåterförsäljning, arkitekter, kommuner och landsting.

– Eftersom golv och skötsel starkt hänger ihop, tackade jag ja till att engagera mig i Städbranschen Sverige.

– Min ambition är att försöka stärka banden mellan golv och skötsel. För mig är miljöfrågorna viktiga, och jag hoppas att jag kan tillföra kunskap och erfarenhet till städbranschen gällande bland annat golv och miljö.

lars.sundstrom@stadbranschensverige.se

malin_u_145915
SUPPLEANT

Malin Ulander

Malin har bred arbetslivserfarenhet inom lokalvård på bland annat Härnösand sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset samt Regionservice inom Västra Götalandsregionen.
– Vi utbildare sitter i ett forum som kallas för riktlinjegruppen. Där förvaltar vi Regionstyrelsens Riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler, i samarbete med sjukhusförvaltningarna inom VGR. De flesta av våra utbildningar bygger på den riktlinjen, samt vårdens riktlinjer och rutiner. Vi tar fram allt utbildningsmaterial själva, berättar Malin.

malin.ulander@stadbranschensverige.se

SUPPLEANT

Charlotte Nygren

Personliga styrelsesuppleanter

Till Christina Holmefalk Carina Boman Helgesson
Till Christina Rösand Malin Ulander
Till Mårten Widborg Lars Sundström
Till Laura Soniasdotter Eleonor Sundberg
Till Gesa Markusson Jenny Svensson
Till Sandra Klackenborn Christina Löfman
Till Ann-Christine Lundqvist Charlotte Nygren
Revisorer Marie Möllner
Hanna Widborg
Revisorssuppleanter Claes Sunebring
Carina Wedin
Valberedning Jan Stegmann, ordförande
Helen Warg-Friberg
Linda Amiri