Startsidan / Auktorisation

Auktorisation

Städbranschen Sverige Auktorisation för branschsamverkan

Städbranschen Sverige driver sedan 2022 en ny modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter, stora som små, för alla som vill verka för ett Rent och Hållbart Sverige. En gemensam auktorisation i branschen förenklar och tryggar förhållandet mellan köpare och säljare, och är en garant för säker kvalitet och rättvisa för individen över tid.

  • Ökad status
  • Rättvisa villkor
  • Säkrad leverans
  • Trygghet

Vill du också vara med och utveckla städbranschen för ett hållbart Sverige? Kontakta oss redan idag!

stadbranschen-sverige-woman-uses-vacuum-cleaner-group-of-workers-clean

Städbranschen Sveriges ”Auktoriserat Branschföretag” är en kvalitetssymbol som endast får användas av Städbranschen Sveriges auktoriserade medlemmar.

Att vara ett auktoriserat branschföretag innebär att verksamheten lever upp till verksamheten och auktorisationens krav inom ett antal olika områden, symbolen är en garant för beställaren, att verksamheten utförs etiskt, miljömässigt hänsynsfullt med hög kvalitet och med fokus på kompetens och individen – Städbranschen Sverige verkar för ett rent och hållbart Sverige i samverkan med sina medlemmar. För att bli auktoriserad krävs ett medlemskap i Städbranschen Sverige.

Genom våra krav och kriterier samlar vi alla olika certifikat och processer för att göra det enklare för både köpare och säljare att välja rätt.

Ständig utveckling

Städbranschen Sverige Auktorisation syftar till att ständigt utveckla branschen i riktning mot ökad hän­syn för miljö, människor, kompetens och hållbarhet. De krav som ställs på medlemmarna revideras därför årligen och uppdateringar sker när det är motiverat. Auktoriseringsprocessen har utformats för att passa så väl stora och resursstarka aktörer, som fåmansfö­retag med olika inriktning.

Auktorisationen vänder sig till alla typer av medlemmar i Städbranschen Sverige, såväl städ­bolag som konsulter, utbildningsföretag, tillverkare, grossister m.fl. Medlemmar och beställare efterfrå­gar högt ställda krav och arbetar mycket aktivt med kvalitet, miljö, kompetens och arbetsmiljö. Städbran­schen Sverige Auktorisation har som fokus ett rent och hållbart Sverige.

Gustav Johansson på Ensucon AB är miljö- och hållbarhetskonsult och har arbetat med Städbran­chen Sverige sedan 2019. Städbranschen Sverige valde Ensucon AB som vår kontrollfunktion i detta viktiga arbete för branschens framtid. Ensucon AB har senast erfarenhet att utveckla auktorisation för Tvätteriförbundet i Sverige – T-Märket.

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäck­ande branschorganisation, vi samlar alla verksam­heter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta ge­nom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

stadbranschensverige-Aukt-bransch_vektoriserad