Städbranschen Sverige Auktorisation

  • samverkar med sina medlemmar för ett Rent och Hållbart Sverige på alla nivåer
  • samlar helheten i branschen. Under samma tak säkerställer vi sunt och hållbart företaganden, certifikat och processer
  • vår kvalitetssymbol levererar trygghet för kunder, inköpare, företag och medarbetare året runt

Enkel process med tydliga krav och kriterier

För schysta leverantörer och inköpare i branschen, från ledning till städrum.

Gemensam branschorganisation för köpare och säljare i samarbete. Vi erbjuder alla verksamheter som vill göra skillnad, stora som små verksamheter, att vara med i vår gemenskap.

Våra medlemmar är offentliga- och privata städorganisationer, tillverkare, grossister, fastighetsbolag, utbildningsföretag, konsulter och många fler som vill säkerställa kvalité och leverans över tid. Vi tror på samverkan.

Städbranschen Sverige Auktorisation syftar till att samordna helheten och utveckla branschen på alla nivåer. Våra grundstenar är helhet, ökad hänsyn för miljö, rättvisa villkor, människor, kompetens och hållbarhet!

Våra medlemmar uttalar sig

”Vårt företag har efter Städbranschen Sverige Auktorisations kontroll nu ännu bättre och säkerställda processer för ledning och drift med individen i fokus. Vi är dokumenterat genomlysta och välkomnar årliga kontroller”

För att använda vår gemensamma kvalitetsymbol räcker det inte med att fylla i ett formulär… vi kontrollerar på plats.

stadbranschensverige-Aukt-bransch_vektoriserad

Vi kontrollerar verkligheten, hela tiden.

Att vara auktoriserat företag innebär att verksamheten lever upp till auktorisationens krav och kriterier inom olika områden. Våra processer tar hänsyn till Era olika processer och andra certifikat, vi tror på att samla helheten. Kvalitetssymbolen är garant för beställaren att er verksamhet utförs etiskt, miljömässigt hänsynsfullt med hög kvalitet och med fokus på kompetens och individen.

Anmäl dig till e-postutstick

Fyll i din e-postadress och prenumerera på Nyhetsbrev