Upphandling i städbranschen och Städbranschen Sveriges kritik

Städbranschen Sverige har länge kritiserat offentlig miljö och upphandling av städtjänster, det syns tydligt när man läser i branschens olika artiklar och tidningar.

Med handen på hjärtat och all tydlighet är det något som inte stämmer, när det gång efter annan kommer in medlemsärenden till oss om upphandlingar, som inte ens är i närheten av vad som kan bedömas vara rimliga villkor.

Skräckexempel på timersättningar under 200 kronor, med kravställning längt över taknocken är inte ovanligt. Möjligen förekommer timersättningar motsvarande vad branschen behöver, omkring 300:-/timme för en sund verksamhet. Samtidigt tillåts väldigt låga ersättningar för tilläggstjänster som golvvård, storstäd mm. Ebberöds Bank skulle man kunna kalla detta…eller?

Något är fel i grunden… Beror det på okunskap, eller beror det på att man inte vill delta i att utveckla städbranschen, och av hävd väljer lägsta anbud, eller någonting annat?

– Städbranschen Sverige är sedan 2013 en helt ideell verksamhet, som lever på våra trogna medlemmar, som vill vara med att utveckla städbranschen. Vi har också våra engagerade styrelsemedlemmar, som arbetar ideellt för städbranschens bästa. Hela tiden skapas nya verktyg i form av litteratur, vägledning, råd och anvisningar mm, allt på frivillig basis. Sedan 2013 har floran av stöd för branschen kommit att bli omfattande, egentligen kan man undra hur det är möjligt, då allt sker just på frivillig basis, säger Matthias Lindholm, ordförande.

Vår litteratur finns att tillgå via vår butik, priset på dem är blygsamt, i förhållande till den erfarenhet och det arbete som ligger bakom produktionen. Vissa av våra värdefulla skrifter, måste man vara medlem för att få tillgång till, vilket kan tyckas konstigt, men viktigt för vår överlevnad. För större organisationer har vi ibland hittat lösningar som gör också dessa skrifter tillgängliga, välkommen att höra av er så kommer vi fram till en bra lösning.

– Vi vill med detta öppna upp för dialog på ett bredare plan, gärna tillsammans med den offentliga sidan och dess upphandlande enheter. Vad kan vi tillsammans göra bättre, för att utveckla verktyg och lösningar som återskapar den för samhället viktiga respekt för städyrket, fortsätter Matthias Lindholm, Ordförande.

Många verksamheter såväl offentliga som privata i Sverige har gjort omtag, och vi vill såklart lyfta dessa goda initiativ. I slutändan handlar det inte bara om ersättningar, det handlar om arbetsmiljö, hållbarhet och ömsesidig respekt. 

Utan professionell städning stannar Sverige!

Skicka oss dina/era tankar, synpunkter eller reaktioner till oss på – upphandling@stadbranschensverige.se