STÄDBRANSCHEN SVERIGES NYA FOKUSOMRÅDE: ”RÅDET FÖR GOLV- OCH YTSKIKT”


”Rådet för golv- och ytskikt” beslutades att återuppstå vid Städbranschen Sveriges årsmöte, och efterföljande styrelsemötet i augusti 2020.

Den nya styrelsen tog bland annat beslut om att återuppta fokusområdet, från det som tidigare hetat Svenska Golvrådet, som blev en del av Städbranschen Sverige från starten 2013. Ansvariga för fokusområdet är Mårten Widborg, ledamot i styrelsen och Mattias Åkerlund suppleant, båda med lång erfarenhet inom området golv- och ytskikt.

Med bakgrund i arbetet som Svenska Golvrådet drev, kommer ”Rådet för golv- och ytskikt” återuppstå, men med en ny twist. Vi anser det är av stor vikt, att vi inom detta viktiga område arbetar för en sund och framförallt hållbar utveckling. Intressant är att det på sista tiden även medialt uttrycks ”att god skötsel av golv är hållbart och miljöriktigt” – ”vi kan inte bara riva ut och byta golv och ytskikt, när det går att renovera”! Kanske något vi nördar på området visste, men bra att det får fokus i den allmänna debatten!

Några av uppgifterna rådet kommer att jobba med är att fortsätta utvecklingen av Städhandbok Golv, och då i första hand den digitala versionen som är tillgänglig via Städbranschen Sveriges medlemsapp. Med dagens byggande, dyker det ständigt upp nya material och tekniker, såväl som nya golvmaterial men också andra ytskikt, dessa kräver god kunskap avseende skötsel och underhåll! För en hållbar framtid, måste dagens städtekniker utvecklas i samma takt som nya material och samhället i stort!

”Rådet för golv- och ytskikt” kommer att stötta Städbranschen Sverige, med tydliga skötselråd, anvisningar, nyckeltal för golvarbeten samt en utvecklad support/FAQ-funktion. För att arbetet skall ta form kommer ”Rådet för golv- och ytskikt” att vända sig till leverantörer av golv, ytskikt, ytbehandling och i samråd, utveckla området!

För dig som redan nu känner att du vill delta, och bidra med dina kunskaper, skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se

Märk ditt mail med ”Rådet för golv- och ytskikt”

Med vänlig hälsning

Mårten Widborg och Mattias Lindholm

För Städbranschen Sverige