Städbranschen Sverige Auktorisation är nu verklighet

Startskottet för initiativet blev på Clean & Facility 2021 – Årets välbesökta städmässa i Kista, Stockholm. På mässgolvet fick auktorisationen många nyfikna att komma in och lyssna för mer information. Initiativet kommer givetvis stärka hela verksamheten Städbranschen Sverige, där ett kansli etableras för medlemsservice på heltid, men också hela städsverige.

Städbranschen Sverige har under de senaste åren jobbat fram en unik modell för att auktorisera verksamheter inom branschen på riktiga villkor. Modellen tar hänsyn till alla olika verksamheter såväl stora som små, men också verksamheter inom specialområden i branschen på flera nivåer.

Principen att bjuda in alla olika verksamheter som vill göra skillnad i städbranschen, väljer man att fortsätta med. Verksamheter som vill medverka till ett Rent och Hållbart Sverige ”på alla nivåer” är välkomna till gemenskapen.

Med en helt ny kvalitetsymbol är avsikten att synliggöra rättvisa leverantörer av tjänster, produkter eller kompetens och samtidigt validera verksamheter för inköparen/upphandlarens urval. Det skall vara lätt och säkert att anlita ett företag som innehar Städbranschen Sveriges kvalitetsymbol – Auktoriserat Branschföretag.

Medarbetaren i fokus för ett Rent och Hållbart Sverige är något många efterfrågat, säger Matthias Lindholm, ordförande i Städbranschen Sverige. Initiativet har värkts fram under flera år och man har kontaktats av både stora och små verksamheter från olika delar av städbranschen, det är uppenbart att det finns ett tydligt intresse av ett nytt initiativ för auktorisation och branschsamverkan, avslutar Matthias.”

Det nya initiativet Städbranschen Sverige Auktorisation utgår från både hårda och mjuka värderingar, från ansökan, kontroll och till auktorisering. För att säkerställa neutralitet och opartiskhet har Städbranschen Sverige Auktorisation valt att uppdra kontrolldelen till en tredje part, en verksamhet med hög kunskap och erfarenhet på området. Auktoriseringsprocessen kommer därför genomföras av Ensucon AB och deras verksamhet med satelliter runt om i Sverige.

Givetvis ska en medlem vara välmående utifrån ekonomi, ledning och andra viktiga företagsvärderingar. Men också personal/kompetens/kvalité och metod kommer att vara viktiga mät- och utvecklingspunkter för initiativet. Med tydliga vägledningar och verktyg i samverkan med våra medlemmar skall vi säkerställa såväl kompetens, utveckling, hållbarhet som trygga arbetsgivare där rättvisa villkor står högt på agendan.

Städbranschen Sverige öppnar som alltid upp för alla som vill veta mer eller engagera sig i utvecklingen av den nya auktorisationsmodellen! Kontakta oss för mer information via info@stadbranschensverige.se eller besök vår nya hemsida www.stadbranschensverigeauktorisation.se