Paradigmskifte i städbranschen, eller bara tillfälligheter i pandemins tidevarv?

Trots eller kanske ”tack vare” covid-19 – en hel världs pandemi, har städning och hygien kommit flera steg högre upp i allas medvetande. Vi har skaffat oss nya vanor, fler tvättar sina händer oftare, vi är försiktiga och håller avstånd, vi håller efter så kallade tagytor, lampknappar, handtag och andra ställen där vi sätter våra händer.

Har vi äntligen börjat förstå att renlighet är viktigt? Både privata och offentliga företag, verkar ha förstått att det måste satsas mer resurser på städning och hygien. Vi har även sett en ökning av städfrekvenser och extra insatser för att hålla pandemin på så långt avstånd som möjligt. Är det en ny vana, eller bara en tillfällighet som snart tappat sin kraft?

Tack vare rädsla, bättre allmän information och förståelse, har vi anammat nya vanor. Det är av stor vikt att vi inte tappar detta nya medvetande. Alla måste förstå att det är lika viktigt nu, som när vi så småningom får kontroll på den pågående pandemin, tyvärr måste vi nog räkna med nya pandemier i framtiden. För dem som upplever en renare arbetsmiljö, vill nog ingen heller byta bort den igen!

Orimliga villkor

Städbranschen Sverige har dock på senare tid tyvärr noterat att en del företag i städbranschen verkar utnyttjas, eller utnyttjar situationen. Framförallt städverksamheter med fokus på publika områden där många människor samlas eller kanske redan före pandemin haft det svårt ekonomisk. Vissa företag har redan tidigare bedrivit en negativt och kreativ verksamhet kan vi se, eller haft en odräglig personalpolitik redan före pandemin.

Städbranschen Sverige får återigen regelbundet information från medlemmar om upphandlingar, där prisnivån för en städtimme är lägre än 200:- per timme. Alternativt ska städaren avverka långt över 1.000 kvm per timme, för att ekonomin och uppdraget ska gå ihop. Städbranschen Sverige tror absolut att alla i Sverige oavsett bakgrund eller kunskap om branschen, förstår att 200:- i timmen inte räcker till för att betala avtalsenliga ersättningar, och att det inte är möjligt att städa över 1.000 kvm i timmen.

FairPlay Städ

Städbranschen Sverige vädjar därför till alla som hör eller ser något om avvikande situationer, slavliknande villkor eller kanske andra märkliga fenomen kring dem som städar i era lokaler, att dela med er till oss. Vi vill också att ni som utövar städyrket också adresserar oss om ni upplever något avvikande! Det går bra att mejla till vårt kansli, eller gå in på vår hemsida och anonymt via FairPlay Städ, göra en anmälan och beskriva iakttagelsen man gjort.

Städbranschen Sverige tror på ett positivt paradigmskifte i städbranschen, men det krävs av oss alla att reagera och verka för att det ska bli bestående!

Not: Städbranschen Sverige verkar för alla i branschen, såväl offentlig som privat verksamhet, oavsett om det rör sig om städ-, material-, grossist- eller kompetensleverantörer och oberoende av verksamhetens storlek eller bolagsform. Det branschorganisationen värnar om, är att organisera och synliggöra all seriös verksamhet i landet, för ett rent och hållbart Sverige.

Kostnaden för en städtimme år 2020 bör ligga mellan 280-340:- och en rimlig avverkningsgrad bör vara mellan 450-650 kvm per timme, ibland betydligt lägre. De olika spannen beror huvudsakligen på när, vart, vilka krav som ställs och hur omfattande utförandet skall vara. För mer information om verksamheten städ, avverkningsgrader och nyckeltal kontakta vårt kansli.

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se