Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt!

Första dagen och tiden på det nya jobbet sätter avtryck för lång tid framåt. Arbetsgivaren har därför mycket att vinna på att skapa en bra introduktion.

Städbranschen Sverige jobbar både för företag och verksamheter i branschen men vi lägger också ett stort fokus på människan, individen, medarbetaren.

UTAN VÄLMÅENDE, glada och kompetensutvecklade medarbetare blir det ingenting!

För att hjälpa till har en projektgrupp inom Städbranschen Sverige arbetat med frågan, och nu lanseras resultatet!

Råd och anvisningar – del 1 och 2 Städbranschen Sveriges guide är uppdelad i tre steg, varav steg ett och steg två finns klara att använda! Del tre kommer som en uppföljare under 2020.


Steg 1

 • Personlig utrustning
 • Säkerhet på arbetsplatsen
 • Brandskydd
 • Introduktion ute hos kund


Steg 2

 • Teori (Ergonomi/Hygien)
 • Praktik (städmetoder, kemikalier, redskap, maskiner och städmaterial.

Beställning sker via www.stadbranschensverigeauktorisation.se (butik) eller via mail till kansli@stadbranschensverige.se medlemmar i Städbranschen Sverige har särskilda medlemspriser!

Är du inte redan medlem kan du lätt blir det på vår hemsida!

Välkommen till vår gemenskap, vi finns till för alla i branschen!

Städbranschen Sverige verkar för alla i branschen, såväl offentlig som privat verksamhet, oavsett om det rör sig om städ-, material-, grossist- eller kompetensleverantörer och oberoende av verksamhetens storlek eller bolagsform. Det branschorganisationen värnar om är att organisera och synliggöra all seriös verksamhet i landet, för ett rent och hållbart Sverige.