Besök Sistec och ID06 i vår monter på mässan 18–19 oktober i Jönköping

Snart är det äntligen dags för Clean & Facility mässan i Jönköping! I vår monter A01:11 kan ni förutom att komma och ställa frågor och lära er mer gällande auktorisationen, också träffa Sistec och ID06. De finns i vår monter båda dagarna och är två aktörer som vi anser tillför viktiga värden för städbranschen. Gemensamt för bägge är att de fokuserar på att göra det tryggare och säkrare att både verka i, samt köpa tjänster från, branschen.

Vår avsikt är att på sikt införliva krav på ID06 och ”Verified Workforce” i vår Auktorisation i någon form.

ID06 är ett idéburet företag, ägda av 11 branschorganisationer och har sitt ursprung inom Bygg där de utvecklat system och kontroller kopplat till de förutsättningar och utmaningar som funnits och finns inom den sektorn. Nu vill de bredda sitt fokus och har sedan en tid visat förstärkt intresse att etablera sig i större omfattning inom städbranschen. Detta tycker vi är mycket positivt och något vi gärna bistår med genom dialog och samverkan inom branschen.

Sistec har för gemene man verkat lite i skymundan och även i deras fall har det handlat mycket om Byggsektorn kopplat till illegal arbetskraft och falska identiteter. Där deras bidrag är att de har kunskap och system för att avslöja både falska Körkort, Nationellt ID, Pass samt Arbetstillstånd.

 • Första gången som jag och Gesa Markusson träffade Tobias och Gustav på Sistec i deras lokaler i Solna blev vi bägge förbluffade över vilken nivå som förfalskningar uppnått idag och hur svårt det är att avslöja dom” säger Matthias Lindholm, Ordförande Städbranschen Sverige

  Kom till vår monter och gissa om ett Pass, ID eller Arbetstillstånd är falsk eller äkta! Faktiskt betydligt svårare än du tror! Tobias Eng och Gustav Broman berättar gärna mer och svarar på frågor.

  Petra Stjernberg på ID06 förklarar fördelar och möjligheter med de verktyg som redan finns, för både leverantör och beställare, där trygghet och säkerhet bara är några delar av allt som erbjuds.

  Väl mött!

  Matthias, Mårten, Astor

  Petra, Tobias och Gustav