Brister på insatser mot exploatering av arbetskraft

​Riksrevisionen har den 15 december 2020 kommit med en rapport om Statens insatser mot exploatering av arbetskraft. Rapporten konstaterar att det främst är utländsk arbetskraft som drabbas av oskäligt låga löner, långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö och dåliga boendeförhållanden. Man konstaterar vidare att det finns stora brister i statens insatser mot exploatering av arbetskraft.

Läs mer